брой: 2 2006
 
Книгосъбития
   Ваяния 2005
Писатели
   СТАНИСЛАВ ЛЕМ
   Джеймс Балард
Бълг. автори
   Христо Пощаков
Класации и награди
   В Международна асоц
Преводи
   Българи на английски
   Четвъртият кръг
Прочетохме вместо вас
   Dhalgren - Дилейни