брой: 1 2004
 
Книгосъбития
   "ТРИЛИОН ЕВРО"
   Четворка Стругацки
Бълг. автори
   "ЩУРИ ХОРИЗОНТИ"
   Библиографът
   8 нови ВГ книги
Класации и награди
   Новият "Гравитон"
   Българка нагр.в USA
Преводи
   SF библиотеки
Прочетохме вместо вас
   "ДЖЕМ" на Ф.Пол