брой: 11 2002
 
Информатизми
   Видение на жена
   Изпратете главата...
КиборгАзми
   Киборгизация
   Хомо Генетикус
Космикомедии
   Броени звезди
   Към чужд разум
факТанци
   “13” на Вагнер
   Гея реагира
хипНотези
   Геномът на Бога
   Въобразени науки