брой: 1 2006
 
Книгосъбития
   Ваяния 2005
Бълг. автори
   Плът от плътта
   Светлана Алексиева
   Homo Felicis
Преводи
   Чудо в клуба
Прочетохме вместо вас
   Новата Атлантида
   СЪНЯТ НА ГРАДА