брой: 1 2007
 
Книгосъбития
   Светлинки сред сенк.
Писатели
   100 г. Ефремов
Бълг. автори
   Ал. Карапанчев
   от Ал. Карапанчев
Преводи
   ПАНДЕМ
Прочетохме вместо вас
   за Пандем
   Veniss underground
   Аутопсия на тялото