търсене в сайта:
 

Футурология и Прогностика
Отворен дискусионен кръг за бъдещето
Сбирките на групата са продължение на една отдавнашна традиция в Клуб Иван Ефремов: не само да се мечтае за бъдещето, но чрез силата на рационалния анализ то да се направи по-близко и по-разбираемо за днешния ден. Срещаме се всеки понеделник в стая 105 на Градския младежки дом "Средец", а програмата може да се види ето тук.

Кратки резюмета на основните тези, представени в рамките на всяка отминала сбирка, ще бъдат качвани на този сайт и могат да се намерят на тази страница в менюто отдясно.
Информационните клетки
Къде ще победи бъдещето?
Разумната Вселена
Краят на обществото
Системен анализ
Бъдещето на енергетиката
Информационната икономика
Разгром на хуманизма
Иван Попов
Прииждащото време

webmaster@sf-sofia.com