търсене в сайта:
 

Прииждащото време
Експанзия чрез ...
ЕКСПАНЗИЯ ЧРЕЗ ИМПЛОЗИЯ
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Атанас П.Славов

Целият човешки опит досега , а и този на навършилите 25 години, измерва представата за развитие с пространственото разширение: - “разрастване”, “устрем напред”,”възвисяване”, “Издигане”, “полети на мисълта”, “високи технологии”, “Мамещи далечни хоризонти” – безкрай са езиковите образи препълващи цялата човешка идея за прогрес.

Сложих условната възрастова граница от 25 години, защото от там надолу все-по-често се среща новата порода – хората на новата световна ситуация. Кои са те, ще видим след малко.

Преди 30 години изглеждаше неизбежно, че човечеството към края на хилядолетието ще е започнало новия етап на експанзия в Космоса. Сънувахме заселени други планети – това бе пряка проекция на историческата ни опитност за развитие. И само единици като С.Лем в “Сума Технологии” бяха в състояние да моделират изненадващите реализационни пространства на информационната революция, която ще разверзне пред краката на крачещото нанякъде човечество бездната на нови изисквания и изпитания. Тогава тези хора или ги премълчаваха или ги обиждаха на “фантасти”.

Но какво се случи през тези години?

Целия текст можете да изтеглите оттук -->

Информационните клетки
Къде ще победи бъдещето?
Разумната Вселена
Краят на обществото
Системен анализ
Бъдещето на енергетиката
Информационната икономика
Разгром на хуманизма
Иван Попов
Прииждащото време
  Експанзия чрез ...
  Что век грядущий...
  Долгий взрив ...
  Климат - перевертыш
  Эра смещения власти
  Хорошо ...
  Информационный...
  Идеята за ...
  Колко ни остава ...
  Информационната ...
  Интерфейсът ...
  Проблеми с разума
  Бъдещето умря ...

webmaster@sf-sofia.com