търсене в сайта:
 

Прииждащото време
Колко ни остава ...
КОЛКО НИ ОСТАВА ДО СУПЕРИНТЕЛЕКТА?
Ник БОСТРЬОМ

Факултет по философия, логика и научна методология
Лондонски институт по икономика

Определение на термина "суперинтелект" Под "суперинтелект" ние разбираме интелект, който е по-бърз и гъвкав от най-добрите човешки умове в практически всяка област, включително научна дейност, здрав смисъл и социални навици. Тази дефиниция оставя отворен въпроса как е реализиран суперинтелектът; той може да бъде цифров компютър, ансамбъл от свързани компютри, култивирана мозъчна тъкан или каквото и да било друго. Тя също оставя отворен въпроса дали суперинтелектът притежава съзнание или субективни преживявания и опит.

Структури като компаниите и научната общност не са суперинтелекти в светлината на тази дефиниция. Макар че те могат да решават редица задачи, които не са по силите на никой индивидуален ум, те не са интелекти и в много области показват много по-слаби резултати от човешкия мозък - например, не можете да провеждате разговор в реално време с "научната общност".

Целия текст можете да изтеглите оттук -->

Информационните клетки
Къде ще победи бъдещето?
Разумната Вселена
Краят на обществото
Системен анализ
Бъдещето на енергетиката
Информационната икономика
Разгром на хуманизма
Иван Попов
Прииждащото време
  Експанзия чрез ...
  Что век грядущий...
  Долгий взрив ...
  Климат - перевертыш
  Эра смещения власти
  Хорошо ...
  Информационный...
  Идеята за ...
  Колко ни остава ...
  Информационната ...
  Интерфейсът ...
  Проблеми с разума
  Бъдещето умря ...

webmaster@sf-sofia.com