търсене в сайта:
 

Прииждащото време
Идеята за ...
ИДЕЯТА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И ИНТЕРНЕТ
Дмитрий В. ИВАНОВ

В социологическите среди е популярен тезисът, гласящ, че развитието на Интернет е решаваща крачка по пътя към информационно общество. Но ако се замислим за теоретичния смисъл на популярното понятие "информационно общество" и анализираме това, което действително става в обществото и в Интернет, то можем да стигнем до парадоксален извод: за смисъла на фразата не може да се съди по съдържащите се в нея думи. Внедряването в човешкия живот на тъй наречените "информационни технологии", включително Интернет, по-скоро ни отдалечава от онова информационно общество, за което са писали Д. Бел, А. Тофлър, З. Бжежински, П. Дръкър, Е. Масуда и др. [1-4].

Ако обобщим всичко написано от социолозите и футуролозите от 60-те до 90-те години на XX в. по повод информационното общество, можем да си представим базовите черти на този тип социална организация по следния начин:

Целия текст можете да изтеглите оттук -->

Информационните клетки
Къде ще победи бъдещето?
Разумната Вселена
Краят на обществото
Системен анализ
Бъдещето на енергетиката
Информационната икономика
Разгром на хуманизма
Иван Попов
Прииждащото време
  Експанзия чрез ...
  Что век грядущий...
  Долгий взрив ...
  Климат - перевертыш
  Эра смещения власти
  Хорошо ...
  Информационный...
  Идеята за ...
  Колко ни остава ...
  Информационната ...
  Интерфейсът ...
  Проблеми с разума
  Бъдещето умря ...

webmaster@sf-sofia.com