търсене в сайта:
 

Прииждащото време
Интерфейсът ...
ИНТЕРФЕЙСЪТ КАТО МЕХАНИЗЪМ НА ВЛАСТТА
Иван Попов

Най-общо казано, понятието за интерфейс е свързано с комуникация между две системи. Например - между компютър и външно устройство: паралелният и серийният порт, на които се връзват принтери, мишки и модеми. Своеобразен интерфейс представлява и ядрото от основни функции на операционната система - чрез тях приложните програми се съобщават с физическите или логически устройства в машината, както и помежду си. Или - между компютър и човек: командният интерфейс на ДОС или визуално-графичният на Windows; посредством тях човекът комуникира с машината.

Тук трябва да поуточним малко понятието за комуникация между системи. Самото наличие на две или повече обособени системи предполага, че те не могат да взаимодействат по произволен начин - в противен случай не бихме имали обособеност. Изобщо, съществуването на всяка система се свързва с удържането на определен порядък, с ограничаване на ентропията, тоест - с "ограждане", физическо и информационно, от външната среда. Обменът на информация между системата и средата (или между две системи) е ограничен в рамките на някакви канали. Принтерът, например, получава сигнали от компютъра само през паралелния порт, и по никакъв начин не може да знае съдържанието на цялата компютърна памет. И аналогично - компютърът няма откъде да узнае какво точно върши принтерът, той получава само сигнал за готовност и потвърждение за напечатания текст. По същия начин системните функции ограничават инфообмена между програмите и устройствата само до някакво малко количество предавани данни. Или - интерфейсът човек-машина: потребителят комуникира с компютъра посредством ограничен набор команди и действия, и получава в отговор също ограничена в даден формат информация.

Целия текст можете да изтеглите оттук -->

Информационните клетки
Къде ще победи бъдещето?
Разумната Вселена
Краят на обществото
Системен анализ
Бъдещето на енергетиката
Информационната икономика
Разгром на хуманизма
Иван Попов
Прииждащото време
  Експанзия чрез ...
  Что век грядущий...
  Долгий взрив ...
  Климат - перевертыш
  Эра смещения власти
  Хорошо ...
  Информационный...
  Идеята за ...
  Колко ни остава ...
  Информационната ...
  Интерфейсът ...
  Проблеми с разума
  Бъдещето умря ...

webmaster@sf-sofia.com