търсене в сайта:
 

Къде ще победи бъдещето?
Един срещу друг Иван Попов и Йордан Янков
Единият хакер по призвание, другият апологет на империализма в свободното си време.

Според Иван Попов размитите и слабо развити обществени структури в страните от т.нар. периферия могат по-слабо да се съпротивляват на мащабните промени, които се очакват в идните десетилетия. Такъв сценарии се е разигравал досега винаги, когато части от човешката цивилизация са минавали през времена на промени.

Йордан Янков му опонира с аргументите, че тези промени няма да бъдат просто поредните, които човешката цивилизация ще претърпи, а те ще засегнат самия фундамент на човешкия разум. Такова предизвикателство може да се поеме само от страните с най-голям обществен ресурс да издържат на натиска на новото.
Информационните клетки
Къде ще победи бъдещето?
  Иван Попов
  Йордан Янков
Разумната Вселена
Краят на обществото
Системен анализ
Бъдещето на енергетиката
Информационната икономика
Разгром на хуманизма
Иван Попов
Прииждащото време

webmaster@sf-sofia.com