търсене в сайта:
 

Списание "Тера Фантастика"
Списание на българския фендъм
Основател и главен редактор:
Макрия Ненов - 33 годишен неженен философ (Юри Илков).

Екип:

Силвана Миланова

Владимир Зарков

Дилян Благов

Атанас Велков

Брой Първи
Брой Втори
Брой Първи

webmaster@sf-sofia.com